Presentació

La Secció Filològica de l’IEC ha posat en funcionament l’Observatori de la Qualitat Lingüística (OQL), amb la doble finalitat de conèixer i avaluar la qualitat real de la llengua en els usos estàndard, i d’ajudar a millorar-la. I això, en tota l’extensió dels territoris de llengua catalana.

Continuar llegint >

Jornada sobre la Qualitat Lingüística (octubre 2021)

L’Observatori de la Qualitat Lingüística presenta l’Informe sobre la qualitat lingüística en la publicitat radiofònica, elaborat sobre un corpus de 103 falques, emeses durant el mes de març passat a Catalunya, el País Valencià, les Illes i Andorra.

L’informe és molt detallat perquè les falques publicitàries objecte de l’observació són un producte acabat, elaborat i minuciosament controlat… però potser no tant com caldria.

No es presenta una anàlisi de les falques una per una, sinó que es valoren en conjunt, tenint en compte tant els errors i les inadequacions com els encerts, recollits en 71 punts distribuïts en quatre grans grups (fenòmens fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics) i seguits d’uns comentaris sobre aspectes del discurs.