Recursos

 

Facilitem una sèrie de recursos que poden servir de punt de partida per a qui vulgui fer recerca o ampliar els coneixements sobre la qualitat lingüística (QL).

Sobre la QL en general

Costa, Joan (2019). «L’avaluació de la reestandardització del català: la definició  del problema»Treballs de Sociolingüística Catalana (Barcelona), núm. 29, p. 155-169.

Costa, Joan (2021). «Qualitat lingüística i normativa», presentat a la Jornada sobre la Qualitat Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans (8/10/2021).

Marí, Isidor (2015). «Normativa i qualitat lingüística»Ara (13/4/2015).

Maurais, Jacques (1999). La qualité de la langue : un projet de société. Quebec: Conseil de la langue française.

Pradilla, Miquel Àngel (2018). «El valor comunicatiu de la llengua. Un criteri per a la gestió de la variació lingüística en la varietat formal de la llengua catalana». Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013). Barcelona: IEC, p.31-46.

La QL en mitjans de comunicació

Camps, Oriol (2007). «Sobre la qualitat de la llengua dels mitjans de la CCRTV»Quaderns del CAC (Barcelona), núm. 28, p. 3-11.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2013). Llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Guia editorial. Manual d’ús. Barcelona.

1.1.2.2.3. Competència lingüística

2.4.1. Model de llengua estàndard

2.4.2. Garanties de qualitat lingüística

Estrada, Anna (2004). «La qualitat de la llengua de la televisió en català: ressenya d’un estudi del grup Llengua i Mèdia»Quaderns del CAC (Barcelona), núm. 28, p. 75-80.

Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació, Universitat de les Illes Balears i Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (2021). I Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans: Fraseologia i Mitjans de Comunicació.

Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació, Universitat de les Illes Balears i Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (2021). II Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans: Ortoèpia per a Professionals dels Mitjans.

Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació, Universitat de les Illes Balears i Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (2021). III Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: La Llengua Col·loquial a les Sèries de Ficció.

Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació, Universitat de les Illes Balears i Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (2022). IV Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: La Subtitulació als Mitjans.

Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació, Universitat de les Illes Balears i Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (2022). V Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: Els Llibres d’Estil.

Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació, Universitat de les Illes Balears i Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (2022). VI Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: El Doblatge als Territoris de Parla Catalana.

Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació, Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears i Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (2021-2022). IV Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació.

Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears i Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (2018). «Conclusions de les I Jornades “Qualitat lingüística als mitjans de comunicació: la llengua oral”».

Grup Llengua i Mèdia (2004). «Informe sobre la qualitat de la llengua de la televisió en català»Informe de l’Audiovisual de Catalunya 2003 (Barcelona), núm. extraordinari, p. 231-264.

Guevara, Marc (2020). Usos dubtosos en l’estàndard dels mitjans de comunicació de massa [tesi doctoral], UAB.

Mèdia.cat (2022). El deure dels periodistes amb la llengua. Anàlisi sobre la responsabilitat lingüística i la competència en català dels comunicadors en el context actual. Redacció: Pol Cervera. Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Múrcia, Cristina (2022). El català als mitjans de comunicació: anàlisi de la qualitat lingüística del programa de ràdio El Búnquer [treball de fi de grau, UPF, Facultat de Traducció i Interpretació].

Oliver, Griselda (2014). «#QueFort_AixòDelsFebles, un concurs per millorar la qualitat lingüística»Núvol. Barcelona (27/5/2014).

Paloma, David; Puigròs, M. Antònia; Rico, Albert i Torrent, Anna M. (2009). Guia fonètica per a les televisions locals. Bellaterra: UAB.

Terribas, Mònica (2021). «Qualitat lingüística i comunicació», presentat a la Jornada sobre la Qualitat Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans (8/10/2021).

Vallverdú, Francesc (2002). «Els mitjans audiovisuals i la contaminació lingüística». Llengua i ús (Barcelona), núm. 25, p. 4-10.

Vergés, Elena (2019). La qualitat lingüística a RAC1 i Catalunya Ràdio: anàlisi lingüística comparada de dos informatius i dos programes d’entreteniment [treball de fi de grau, UPF, Facultat de Traducció i Interpretació].

La QL a l’ensenyament

Blas, Marta de (2013). «La qualitat lingüística, avui». Jornada sobre la Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats (11/4/2013).

Rigau, Irene (2014). Cloenda del IV Simposi Internacional de l’Ensenyament del Català. Vic (5/4/2014).

Sendra, Montserrat (2017). «Professors amb mancances lingüístiques: no ens ho podem permetre»Núvol. Barcelona (25/8/2017).

Sendra, Montserrat (2021). «Qualitat lingüística i ensenyament», presentat a la Jornada sobre la Qualitat Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans (8/10/2021).

La QL a la justícia

Vallès i Elizalde, Àgueda (2007). «Resolucions judicials i qualitat lingüística»Revista de Llengua i Dret (Barcelona), núm. 48, p. 37-58.

QL i art

Miralles, Esteve (2008). «Teatre i llengua normativa. Notes sobre llibertat creativa i qualitat artística»(Pausa.) Quadern de teatre contemporani (Barcelona), núm. 30.