Informe sobre la qualitat lingüística en la programació audiovisual infantil
Maig del 2024

Informe sobre la qualitat lingüística en els butlletins meteorològics televisius
Maig del 2023

Informe sobre la qualitat lingüística en la publicitat radiofònica
Octubre del 2022
Fonts citades en els informes de l’OQL