Informe sobre la qualitat lingüística en els butlletins meteorològics televisius
Maig del 2023

Informe sobre la qualitat lingüística en la publicitat radiofònica
Octubre del 2022